Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-28) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn
Facebook: PFIEV ĐHBK Tp HCM 
Youtube  : PFIEV ĐHBK - TpHCM


 
 

 
ĐĂNG KÝ KÝ TÚC XÁ CỦA TÂN SINH VIÊN 2018 (17/08/2018)
CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN K2018 LIÊN HỆ KHU KTX HÀO HẢO ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ:

Thời gian nhận đơn: Từ hôm nay đến hết ngày chủ nhật (19/8/2018) 

Thời gian xét duyệt: Dự kiến ngày 20/8/2018

Địa chỉ: KTX ĐH Bách Khoa - 497 Hoà Hảo, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh

Danh sách các SV trúng tuyển chương trình PFIEV:


STT Mã số SV Họ Tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Lớp
1 1811403 Đỗ Sỹ Anh 25/12/2000   VP2018/1
2 1811424 Nguyễn Duy Anh 04/11/2000   VP2018/1
3 1811490 Phan Duy Bách 01/08/2000   VP2018/1
4 1810038 Nguyễn Quang Bảo 21/12/2000   VP2018/1
5 1811530 Nguyễn Thiên Bảo 12/11/2000   VP2018/2
6 1811537 Phạm Gia Tiểu Bảo 18/01/2000   VP2018/2
7 1810046 Lê Trần Thái Bình 17/04/2000   VP2018/1
8 1811635 Lương Thế Công 09/01/2000   VP2018/1
9 1810060 Đặng Chí Cường 09/07/2000   VP2018/1
10 1811647 Hà Phú Cường 05/01/1997   VP2018/2
11 1811836 Nguyễn Văn Đại 17/04/2000   VP2018/2
12 1811859 Lê Thanh Đạt 31/03/2000   VP2018/2
13 1810102 Nguyễn Hồ Trọng Đạt 02/12/2000   VP2018/1
14 1811881 Nguyễn Thành Đạt 29/12/2000   VP2018/2
15 1810893 Nguyễn Xuân Đạt 07/12/2000   VP2018/1
16 1811896 Trần Thành Đạt 10/02/2000   VP2018/2
17 1811943 Trần Duy Đông 21/08/2000   VP2018/2
18 1811986 Trần Văn Đức 16/05/2000   VP2018/2
19 1810089 Nguyễn Đức Dũng 21/08/2000   VP2018/1
20 1811795 Phan Anh Dũng 19/03/2000   VP2018/2
21 1810868 Nguyễn Hoàng Duy 01/11/2000   VP2018/1
22 1852300 Trần Lê Anh Duy 29/06/2000   VP2018/2
23 1812025 Nguyễn Thiên 19/08/2000   VP2018/2
24 1812028 Nguyễn Văn 18/03/2000   VP2018/2
25 1852347 Hồng Duy Hải 18/08/2000   VP2018/2
26 1812176 Nguyễn Lê Nam Hiếu 27/07/2000   VP2018/2
27 1812177 Nguyễn Lê Quang Hiếu 27/07/2000   VP2018/2
28 1810920 Phạm Trương Trung Hiếu 29/03/2000   VP2018/1
29 1810153 Dương Huy Hoàng 12/08/2000   VP2018/1
30 1852385 Nguyễn Thái Hoàng 15/09/2000   VP2018/2
31 1812296 Trần Phúc Hoàng 03/05/2000   VP2018/2
32 1812309 Vũ Quốc Anh Hoàng 20/08/2000   VP2018/2
33 1810192 Đỗ Trần Hùng 23/02/2000   VP2018/1
34 1812464 Nguyễn Song Hùng 18/04/2000   VP2018/2
35 1810958 Hùng 15/12/2000   VP2018/1
36 1812487 Hoàng Công Hưng 19/03/2000   VP2018/2
37 1810967 Nguyễn Quang Hưng 02/11/2000   VP2018/1
38 1810196 Phạm Phước Hưng 12/07/2000   VP2018/1
39 1810204 Nguyễn Trọng Hữu 06/04/2000   VP2018/1
40 1812371 Lương Phú Minh Huy 20/11/2000   VP2018/2
41 1812377 Nguyễn Anh Huy 17/04/2000   VP2018/2
42 1812378 Nguyễn Công Huy 11/09/2000   VP2018/1
43 1812383 Nguyễn Đức Huy 21/01/2000   VP2018/2
44 1812384 Nguyễn Đức Huy 11/02/2000   VP2018/2
45 1812394 Nguyễn Minh Huy 24/11/2000   VP2018/2
46 1851073 Trương Gia Huy 24/10/2000   VP2018/2
47 1810954 Ngô Mai Khánh Huyền 11/03/2000 Nữ VP2018/1
48 1810955 Phạm Vũ Ngọc Huyền 21/08/2000 Nữ VP2018/1
49 1812539 Lương Tuấn Khang 15/05/2000   VP2018/2
50 1810211 Mai Việt Khang 01/01/2000   VP2018/1
51 1812548 Nguyễn Minh Khang 02/03/2000   VP2018/2
52 1810228 Nguyễn Công Quốc KháNh 06/04/2000   VP2018/1
53 1812673 Đào Minh Khôi 04/01/2000   VP2018/2
54 1810266 Nguyễn Đức Quân Kiện 25/07/2000   VP2018/1
55 1812727 Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt 24/12/2000   VP2018/2
56 1810267 Nguyễn Lê Kim 18/10/2000   VP2018/1
57 1812760 Ngô Âu Lạc 11/12/2000   VP2018/2
58 1812964 Lê Hồ Quan Lộc 28/08/2000   VP2018/2
59 1810285 Đặng Thành Long 13/12/2000   VP2018/1
60 1810287 Đỗ Minh Long 05/03/2000   VP2018/1
61 1812921 Nguyễn Thành Long 13/07/2000   VP2018/2
62 1810305 Trần Đức Long 01/12/2000   VP2018/1
63 1812939 Trần Kim Long 13/08/2000   VP2018/2
64 1812955 Vũ Huỳnh Long 19/11/2000   VP2018/1
65 1810342 Dương Thanh Ngân 30/11/2000 Nữ VP2018/1
66 1811097 Lưu Nguyễn Kim Ngân 07/01/2000 Nữ VP2018/1
67 1813223 Mai Chí Nghĩa 16/02/2000   VP2018/2
68 1813229 Nguyễn Tuấn Nghĩa 04/01/2000   VP2018/2
69 1810357 Lý Bích Ngọc 17/03/2000 Nữ VP2018/1
70 1810364 Trần Bùi Minh Ngọc 15/06/2000 Nữ VP2018/1
71 1813277 Nguyễn Hữu Nguyên 21/02/2000   VP2018/2
72 1810371 Nguyễn Phúc Nguyên 01/01/2000   VP2018/1
73 1813285 Nguyễn Trần Quang Nguyên 19/03/2000   VP2018/2
74 1810405 Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 13/05/2000 Nữ VP2018/1
75 1810437 Nguyễn Thanh Phú 02/10/2000   VP2018/1
76 1813650 Trương Vĩnh Phước 18/09/2000   VP2018/2
77 1813607 Bùi Minh Phương 23/08/2000   VP2018/2
78 1810467 Đỗ Minh Quân 07/03/2000   VP2018/1
79 1810462 Trần Minh Quang 12/12/2000   VP2018/1
80 1813736 Trần Chấn Quốc 01/01/2000   VP2018/2
81 1810474 Trần Ngọc Quý 23/10/2000   VP2018/1
82 1810479 Võ Quang Sang 08/06/2000   VP2018/1
83 1810489 Huỳnh Tấn Sỹ 02/09/2000   VP2018/1
84 1813892 Nguyễn Tấn Tài 14/01/2000   VP2018/2
85 1813991 Nguyễn Văn Thái 18/11/1997   VP2018/2
86 1810513 Trần Di Thái 30/09/2000   VP2018/1
87 1814079 Đào Đức Thắng 01/08/2000   VP2018/2
88 1810533 Nguyễn Việt Thắng 03/07/2000   VP2018/1
89 1814010 Lê Tiến Thành 22/12/2000   VP2018/2
90 1814017 Nguyễn Đắc Thành 26/01/1999   VP2018/1
91 1810516 Nguyễn Hữu Đông Thành 09/12/2000   VP2018/1
92 1814026 Nguyễn Văn Thành 20/03/2000   VP2018/2
93 1811226 Phương Tấn Thành 03/01/1999   VP2018/1
94 1814128 Đặng Thanh Thiện 28/03/2000   VP2018/2
95 1814170 Nguyễn Đức Thịnh 20/11/2000   VP2018/2
96 1810548 Nguyễn Phước Thịnh 12/01/2000   VP2018/1
97 1810559 Trần Quốc Thông 15/07/2000   VP2018/1
98 1811248 Hoàng Lê Nhất Thống 14/07/2000   VP2018/1
99 1814270 Mai Anh Thư 22/11/2000 Nữ VP2018/2
100 1810570 Phan Võ Kim Thư 12/05/2000 Nữ VP2018/1
101 1810572 Trần Phạm Minh Thư 11/06/2000 Nữ VP2018/1
102 1814227 Lê Bảo Thuận 27/08/2000   VP2018/2
103 1814307 Bùi Mạnh Tiến 24/04/2000   VP2018/2
104 1814365 Lê Xuân Toàn 12/12/2000   VP2018/2
105 1814431 Trần Lê Minh Triết 06/11/1999   VP2018/2
106 1810609 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 23/03/2000 Nữ VP2018/1
107 1810618 Nguyễn Tiến Trọng 03/01/2000   VP2018/1
108 1811311 Nguyễn Xuân Trường 11/12/2000   VP2018/1
109 1814658 Đoàn Anh 06/10/2000   VP2018/2
110 1814594 Đoàn Minh Tuấn 27/11/2000   VP2018/2
111 1810633 Nguyễn Xuân Tuấn 19/11/2000   VP2018/1
112 1810653 Trần Ngọc Hương Uyên 06/07/2000 Nữ VP2018/1
113 1810656 Trần Hoàng Việt 22/01/2000   VP2018/1
114 1811334 Đào Quang Vinh 11/02/2000   VP2018/1
115 1814787 Nguyễn Phước Vinh 15/09/2000   VP2018/2
116 1814789 Nguyễn Xuân Vinh 21/04/2000   VP2018/2
117 1814820 Phạm Thế 26/09/2000   VP2018/2CÁC TIN KHÁC

٠ Lễ khai giảng và gặp gỡ tân sinh viên 2018 (15/08/2018)
٠ Thông báo về tuyển sinh ĐH 2018 - Chương trình PFIEV (17/07/2018)
٠ MCA 2019 (25/06/2018)
٠ Ngày hội Việc làm Pháp - Việt 2018 (07/05/2018)
٠ Khóa học hè tại trường Toulouse INP (12/03/2018)
٠ Phiếu đăng ký phân ngành 2018 và tờ hướng dẫn (22/01/2018)
٠ LỄ ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2017 (08/09/2017)
٠ Cuộc thi về Khởi Nghiệp (28/03/2017)
٠ Gia hạn đóng học phí HK 162 (05/01/2017)
٠ Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí (05/01/2017)
 
LỊCH THI CHUYỂN GIAI ĐOẠN NĂM 2021
Triển lãm trực tuyến Giáo dục Đại học Pháp - 2021
THÔNG BÁO VỀ THI PHÂN NGÀNH- CHUYỂN GIAI ĐOẠN KHÓA 2019
Thông báo về việc xác nhận danh sách trúng tuyển Chương trình PFIEV 2020 - đợt 1

Xem tiếp...

 
 
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV Năm 2021
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV Năm 2020

Xem tiếp...

 
 
PLATINUM GLOBAL Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nói Tiếng Pháp
Trung tâm Kỹ thuật 3 (Quatest3) tuyển dụng
TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY PLATINUM GLOBAL
Tuyển dụng của Công ty AREVO

Xem tiếp...

 
 
Học bổng toàn phần, thạc sĩ ngành Micro-Nano, Nauy
Học bổng toàn phần, thạc sĩ ngành Micro-Nano, Nauy
Học bổng France Excellence 2021 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VỚI TRƯỜNG ISAE-ENSMA, ĐỐI TÁC PFIEV- NGÀNH KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG

Xem tiếp...

 
 
Danh sách thi phân ngành 2020 theo phòng thi
Tra cứu điểm

Xem tiếp...