Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-28) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn
Facebook: PFIEV ĐHBK Tp HCM 
Youtube  : PFIEV ĐHBK - TpHCM


 
 

 
Mechatronic Engineering

   Total ECTS:  267 (Updated 19/06/2019)

No.

Code

Subjects

ECTS

Total

Theory

Exercise

Lab

In-course project

Project

Semester 1

24

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

610001

Human and Environment

2

45

30

15

 

 

 

2

007704

General Informatics

5

90

30

30

30

 

 

3

003701

French 1

5

75

75

 

 

 

 

4

806703

Descriptive - Geometry

2

38

23

15

 

 

 

5

LA1003

English 1

2

60

 

60

 

 

 

6

ME1001

Introduction to Engineering

3

60

30

30

 

x

 

7

MI1003

Military Training

0

0

 

 

 

 

 

8

PE1003

Physical Education 1

0

30

8

 

22

 

 

9

006721

Calculus 1

5

105

60

45

 

x

 

Semester 2

26

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

806702

Technical Drawings

2

30

7

 

23

 

 

2

003702

French 2

5

75

75

 

 

 

 

3

007706

Physics 1

6

113

53

45

15

 

 

4

LA1005

English 2

2

60

 

60

 

 

 

5

PE1005

Physical Education 2

0

30

8

 

22

 

 

6

SP1007

Introduction to Vietnamese Law

2

30

30

 

 

 

 

7

006723

Calculus 2

5

105

60

45

 

x

 

8

006727

Algebra

4

60

30

30

 

x

 

Semester 3

32

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

007705

Physics 2

6

108

78

12

18

 

 

2

601701

Chemistry

6

90

54

15

21

 

 

3

003703

French 3

5

75

75

 

 

 

 

4

006718

Probability and Statistics

4

60

45

15

 

x

 

5

SP1003

Basic Principles of Marxism - Leninism

5

97.5

60

15

 

22.5

 

6

PE1007

Physical Education 3

0

30

8

 

22

 

 

7

LA1007

English 3

2

60

 

60

 

 

 

8

006725

Calculus 3

4

75

45

30

 

x

 

Semester 4

31

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

701702

Fundamentals of Management

4

60

55

5

 

x

 

2

003704

French 4

5

75

75

 

 

 

 

3

404709

Electrodynamics

4

75

45

15

15

 

 

4

201707

Solid Mechanics and Mechanical Waves

3

54

33

21

 

 

 

5

007708

Wave Physics

4

69

36

18

15

 

 

6

402705

Electronics

3

57

15

24

18

 

 

7

006719

Method of Calculus

3

53

30

23

 

x

 

8

007709

Thermodynamics and Fluid Mechanics

3

60

30

30

 

 

 

9

LA1009

English 4

2

60

 

60

 

 

 

Semester 5

26

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

210701

Heat Transfer

1

15

10

5

 

 

 

2

406701

Fourier Analysis and Laplace Transformation

2

30

27

3

 

 

 

3

007703

Acoustics

1

15

8

7

 

 

 

4

402701

Analog Circuit and Applications

3

53

30

8

15

 

 

5

006714

Numerical Analysis and Optimization

2

30

24

6

 

 

 

6

404703

Electronics Circuits and Energy

2

33

33

 

 

 

 

7

404704

Sensor and Transducer

2

35

35

 

 

 

 

8

201701

Fundamental and Continuum Mechanics

3

48

30

18

 

 

 

9

406702

Complex Analysis

2

30

24

6

 

 

 

10

409701

Automation and Optimal Control

2

30

25

5

 

 

 

11

501704

Advanced Data Structures

2

30

24

6

 

 

 

12

701703

Economics 1

1

15

15

 

 

 

 

13

210702

Statistical Thermodynamics

1

15

8

7

 

 

 

14

003705

French 5

0

45

45

 

 

 

 

15

SP1005

Ho Chi Minh Ideology

2

52.5

15

15

 

22.5

 

Semester 6

27

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

003706

French 6

0

45

45

 

 

 

 

2

215720

Materials Engineering

2

33

27

 

6

 

 

3

501707

Object Oriented Design and Analysis

1

15

15

 

 

 

 

4

601702

Introduction to Chemical Engineering

2

30

20

10

 

 

 

5

213714

Applied Fluid Mechanics

2

35

17

9

9

 

 

6

404710

Digital Signal Processing and Application

2

30

25

5

 

 

 

7

701707

Economics 2

1

15

15

 

 

 

 

8

701708

Statistics Methods and Data Analysis

1

15

15

 

 

 

 

9

610702

Industrial Ecology

1

15

15

 

 

 

 

10

809703

Strength of Materials

4

60

40

15

5

x

 

11

409702

Analogue and Models

1

15

15

 

 

 

 

12

007707

Numerical Modeling and Tools

1

15

8

7

 

 

 

13

006717

Symbolic Computation and Application

1

20

11

 

9

 

 

14

218708

Engineering Design Project

3

45

 

 

 

 

45

15

218751

Basic Workshop Practice

2

60

 

 

60

 

 

16

SP1009

Revolutionary Policies of the Vietnam Communist Party

3

67.5

30

15

 

22.5

 

Semester 7

34

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

404705

Signal Processing

2

30

25

5

 

x

 

2

404707

Linear and Nonlinear Control Systems

3

45

40

5

 

x

 

3

207701

Programmale Robot

2

30

22

8

 

x

 

4

201705

Fracture Mechanics 1

1

15

15

 

 

 

 

5

404708

Real-Time Systems 2

1

15

15

 

 

 

 

6

213701

Viscous Fluid Mechanics

2

30

30

 

 

 

 

7

809702

Structural Mechanics

3

45

45

 

 

 

 

8

201702

Vibration 1

1

15

15

 

 

 

 

9

202701

General Mechanics

2

30

30

 

 

 

 

10

209701

High-Powered Mechannical Transmission 1

1

15

15

 

 

 

 

11

501702

Advanced Programming Languages

1

15

15

 

 

 

 

12

201703

Vibration 2

1

15

15

 

 

 

 

13

209702

High-Powered Mechannical Transmission 2

1

15

15

 

 

 

 

14

215701

Properties of Advanced Materials

2

30

30

 

 

 

 

15

207702

Computer Aided Design and Manufacturing

3

45

30

5

10

x

 

16

701705

Microeconomics - Organizational Structure and Strategy

1

15

15

 

 

 

 

17

701706

Production Management

2

30

30

 

 

 

 

18

003707

French 7

0

45

45

 

 

 

 

19

701711

Microeconomics and Accounting Management

2

30

30

 

 

 

 

20

008701

Entrepreneurship

2

30

15

15

 

x

 

21

213720

Real-time Systems

1

15

15

 

 

 

 

Semester 8

30

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

207704

Electric Actuators 1

1

15

15

 

 

 

 

2

207705

Actionneurs Electriques 2

1

15

15

 

 

 

 

3

201706

Fracture Mechanics 2

2

30

24

6

 

 

 

4

218704

Control System 1

1

21

9

12

 

x

 

5

218705

Control System 2

2

30

25

5

 

 

 

6

218706

Intelligent Actuators

1

15

15

 

 

 

 

7

215721

Advance Materials Properties 2

1

15

15

 

 

 

 

8

215722

Materials Processing

1

15

15

 

 

 

 

9

215723

Properties of Advanced Materials

1

15

15

 

 

 

 

10

501710

Computer Network

3

45

45

 

 

 

 

11

202703

Fabrication

2

30

30

 

 

 

 

12

202704

Hydraulic and Pneumatic Transmission

2

30

25

5

 

 

 

13

601703

Corrosion and Anticorrosion

1

15

15

 

 

 

 

14

205701

Metals Forming

1

15

15

 

 

 

 

15

214702

Quality and Value Analysis

1

15

15

 

 

 

 

16

701709

Contract, Market and Standards

1

15

15

 

 

 

 

17

701710

Intellectual Property Protection

1

15

15

 

 

 

 

18

209703

Guided Elements 1

1

15

15

 

 

 

 

19

209704

Guided Elements 2

1

15

15

 

 

 

 

20

003708

French 8

0

45

45

 

 

 

 

21

209705

Numerical Analysis of Structures

3

45

40

5

 

x

 

22

218752

Technical Practice

2

0

 

 

 

 

 

Semester 9

27

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

218701

Control Actuators Intelligently

4

60

30

20

10

x

 

2

214701

General Concepts in Industrial factories

1

15

15

 

 

 

 

3

202702

Sensors

2

30

22

8

 

x

 

4

207703

Robotics

6

90

30

35

25

x

 

5

218702

Actuators

2

30

15

10

5

x

 

6

218703

Mechatronics System Design

6

90

45

25

20

x

 

7

501705

Information

3

45

30

15

 

 

 

8

003709

MIP

1

15

15

 

 

 

 

9

501706

Information Practices

2

30

 

 

30

 

 

Semester 10

10

 

 

 

 

 

 

Compulsory subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

218700

Thesis

10

0

 

 

 

 

 

2

218750

Internship

0

0

 

 

 

 

 

 
NHỮNG “CỰC PHẨM” GIÚP SINH VIÊN PFIEV CÓ THỂ CHUẨN BỊ HÀNH TRANG TIẾNG PHÁP CHO BẢN THÂN NGAY TỪ NĂM NHẤT ĐẠI HỌC
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K2021 [ĐỢT NHẬP HỌC 2]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP TỪ CÔNG TY MITEK 2021
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH PFIEV 2021 - ĐỢT NHẬP HỌC 1

Xem tiếp...

 
 
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV NGÀY 29/5/2021, TRỰC TUYẾN GOOGLE MEET
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV 2021
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV Năm 2020

Xem tiếp...

 
 
PLATINUM GLOBAL Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nói Tiếng Pháp
Trung tâm Kỹ thuật 3 (Quatest3) tuyển dụng
TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY PLATINUM GLOBAL
Tuyển dụng của Công ty AREVO

Xem tiếp...

 
 
THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TỪ THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND
Học bổng toàn phần, thạc sĩ ngành Micro-Nano, Nauy
Học bổng toàn phần, thạc sĩ ngành Micro-Nano, Nauy
Học bổng France Excellence 2021 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Xem tiếp...

 
 
Danh sách thi phân ngành 2020 theo phòng thi
Tra cứu điểm

Xem tiếp...