Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn

 

 

 
 

 
Phân ngành (16/01/2014)

Đề cương ôn thi phân ngành các năm:


           Năm 2019:                     Môn Toán

                                                    Môn Lý

                                                    Môn Tiếng Anh 

                                                    n Tiếng Pháp  

            Năm 2018:                     Môn Toán

                                                    Môn Lý

                                                    Môn Tiếng Anh   

                                                    Môn Tiếng Pháp  

            Năm 2017:                     Môn Toán

                                                    Môn Lý 

                                                    Môn Tiếng Anh    

                                                    Môn Tiếng Pháp   

               Năm 2016:                   Môn Toán

                                                    Môn Lý

                                                    Môn Tiếng Anh    

                                                    Môn Tiếng Pháp  

           

              Năm 2015:                   Môn Toán

                                                    Môn Lý

                                                    Môn Tiếng Anh 

                                                    Môn Tiếng Pháp 

               Năm 2014:                    Môn Toán

                                                   Môn Lý

                                                   Môn Tiếng Anh

                                                    Môn Tiếng Pháp                

                Năm 2013:                   Môn Toán

                                                   Môn Lý 

                                                   Môn Tiếng Anh 

                                                   Môn Tiếng Pháp 

                Năm 2012:                  Môn Toán

                                                   Môn Lý

                                                   Môn Tiếng Anh

                                                   Môn Tiếng Pháp

               Năm 2011:                   Môn Toán

                                                   Môn Lý

                                                   Môn Tiếng Anh

                                                   Môn Tiếng Pháp

             

               Năm 2010:                   Môn Toán

                                                   Môn Lý

                                                   Môn Tiếng Anh

                                                   Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2009:                   Môn Toán

                                                   Môn Lý

                                                   Môn Tiếng Anh

                                                   Môn Tiếng Pháp


Đề thi phân ngành các năm (tham khảo)

              Năm 2018:                 Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp   

  Năm 2017:                 Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp

    Năm 2016:                Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp               

               Năm 2015:                Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp  

               Năm 2014:                Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp  

               Năm 2013:                Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp  

               Năm 2012:              Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2011:              Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp

               Năm 2010:              Môn Toán                                                     

                                               Môn Lý 

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2009:              Môn Toán

                                               Môn Lý

                                               Môn Tiếng Anh

                                               Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2008:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2007:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2006:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

               

               Năm 2005:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2004:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2003:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2002:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng Pháp

              

               Năm 2001:             Môn Toán

                                              Môn Lý

                                              Môn Tiếng Anh

                                              Môn Tiếng PhápCÁC TIN KHÁC

٠ Chuyên ngành Viễn Thông (14/01/2014)
 
ĐĂNG KÝ KÝ TÚC XÁ CỦA TÂN SINH VIÊN 2018
Lễ khai giảng và gặp gỡ tân sinh viên 2018
Thông báo về tuyển sinh ĐH 2018 - Chương trình PFIEV
MCA 2019

Xem tiếp...

 
 
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV Năm 2019

Xem tiếp...

 
 
TUYỂN DỤNG CỦA RENESAS 10/2018
Công ty TNHH ESI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 2018
RENESAS ENGINEER RECRUITMENT 5/2018
RENESAS ENGINEER RECRUITMENT 2018

Xem tiếp...

 
 
Quỹ học bổng Kanden-SS
Học bổng Paris-Saclay
Học bổng tiến sỹ ngành “Civil and Environmental Engineering” tại the University of Brescia, Italy.
HỌC BỔNG THỰC TẬP NGHIÊN CỨU MITACS GLOBALINK 2016 TẠI CANADA

Xem tiếp...

 
 
Tra cứu điểm

Xem tiếp...