Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-28) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn
Facebook: PFIEV ĐHBK Tp HCM 
Youtube  : PFIEV ĐHBK - TpHCM


 
 

 
Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý Nước đô thị (01/08/2021)

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT PHÁP KHÓA 2020 (Cập nhật ngày 08/07/2021)

Ngành: Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering)

Chuyên ngành: Kỹ thuật & Quản lý nước đô thị (Urban Water Engineering and Management)

Tổng số tín chỉ: 163.0

STT

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

Tên môn học tiếng Anh

Tín chỉ PBL

Học kỳ 1

 

17

 

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

CH1003

Hóa đại cương

3

General Chemistry

 

2

LA1011

Pháp văn 1

2

French 1

 

3

LA1003

Anh văn 1

2

English 1

 

4

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

Military Training

 

5

MT1011

Giải tích 1

4

Calculus 1

 

6

MT1015

Đại số tuyến tính

3

Linear Algebra

 

7

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

Physical Education 1

 

8

CI1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

Introduction to Engineering

 

Học kỳ 2

17

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

EN1003

Con người và môi trường

3

Humans and the Environment

 

2

LA1013

Pháp văn 2

2

French 2

 

3

PH1009

Vật lý 1

4

General Physics 1

 

4

LA1005

Anh văn 2

2

English 2

 

5

MT1013

Giải tích 2

4

Calculus 2

 

6

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

Introduction to Vietnamese Law

 

7

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

Physical Education 2

 

Học kỳ 3

16

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

PH2005

Vật lý 2

4

General Physics 2

 

2

PH2007

Thí nghiệm vật lý

1

Labs of General Physics

 

3

MT2007

Giải tích 3

3

Calculus 3

 

4

LA1015

Pháp văn 3

2

French 3

 

5

LA1007

Anh văn 3

2

English 3

 

6

MT2009

Xác suất và thống kê

4

Probability and Statistics

 

7

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

Physical Education 3

 

Học kỳ 4

16

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

SP1031

Triết học Mác - Lênin

3

Marxist - Leninist Philosophy

 

2

LA1017

Pháp văn 4

2

French 4

 

3

EE2031

Điện - giải tích mạch

3

Electrics - Circuit Analysis

 

4

AS2049

Cơ học vật rắn & sóng cơ

3

Solid Mechanics and Wave

 

5

MT2011

Phương pháp tính

3

Numerical Analysis

 

6

LA1009

Anh văn 4

2

English 4

 

Học kỳ 4 (hè)

2

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

CI2119

Thực tập công nhân

2

Workshop Practice

 

Học kỳ 5

16

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

SP1033

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Marxist - Leninist Political Economy

 

2

LA3021

Pháp văn 5

2

French 5

 

3

CI1033

Vẽ kỹ thuật xây dựng

3

Civil Engineering Drawing

 

4

CI2003

Cơ lưu chất

3

Fluid Mechanics

 

5

CI2095

Địa chất công trình

3

Engineering Geology

 

Các môn tự chọn  tự do (chọn 3 tín chỉ)

 

 

 

6

 

Tự chọn tự do

3

Free Elective

 

Học kỳ 6

15

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

SP1035

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Scientific Socialism

 

2

LA3023

Pháp văn 6

2

French 6

 

3

CI3235

Cơ học đất

3

Soil Mechanics

 

4

CI2007

Sức bền vật liệu

4

Strength of Materials

 

5

EN3125

Thí nghiệm môi trường nước đô thị

1

Urban Water Testing

 

Các môn tự chọn  tự do (chọn 3 tín chỉ)

 

 

 

6

 

Tự chọn tự do

3

Free Elective

 

Học kỳ 6 (hè)

2

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

CI3395

Thực tập ngoài trường

2

Internship

 

Học kỳ 7

17

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

SP1039

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

History of Vietnamese Communist Party

 

2

EN3085

Hóa học nước trong kỹ thuật môi trường

3

Water Chemistry in Environmental Engineering

 

3

EN3123

Các quá trình xử lý trong kỹ thuật môi trường

3

Physico-chemical Processes in Environmental Engineering

 

4

CI3237

Kết cấu bê tông cốt thép

3

Reinforced Concrete Structures

 

5

CI3241

Cấp thoát nước

3

Water Supply and Sewerage

 

Các môn tự chọn  tự do (chọn 3 tín chỉ)

 

 

 

6

 

Tự chọn tự do

3

Free Elective

 

Học kỳ 8

15

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

SP1037

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Ho Chi Minh Ideology

 

2

CI4191

Thủy lực và thủy văn đô thị

4

Hydraulics and Urban Hydrology

 

3

CI4203

Đồ án cấp thoát nước

1

Water Supply and Drainage Project

 

4

EN4031

Kỹ thuật xử lý nước cấp

3

Water Supply Treatment Engineering

3

5

CI4395

Thực tập kỹ sư

2

Engineering Internship

 

Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)

 

 

 

6

CI4193

ứng dụng thống kê trong quản lý và công nghệ nước

3

Statistics Application in Water Engineering and Management

 

7

CI4195

Thủy lực nước ngầm

3

Groundwater Hydraulics

 

Học kỳ 9

15

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

CI5001

Đồ án chuyên ngành

2

Specialized Project

 

2

EN4033

Kỹ thuật xử lý nước thải

3

Wastewater Treatment Engineering

3

3

CI5003

Kiểm soát nước mưa chảy tràn đô thị

3

Urban Hydrology and Stormwater Management

 

4

CI5009

Đồ án nghiên cứu khoa học và phát triển

1

R&D Training Project

 

Các môn tự chọn nhóm B (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)

 

 

 

5

CI5007

Mô hình hóa nước ngầm

3

Groundwater Modeling

3

6

CI5033

Địa chất thủy văn

3

Hydrogeophysics

3

Các môn tự chọn nhóm C (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)

 

 

 

7

CI5011

Công trình cấp thoát nước và trạm bơm

3

Water Supply and Sanitation Structures and Pumping Station

3

8

EN5003

Đánh giá tác động và rủi ro môi trường

3

Environmental Impact Assessment and Environmental Risk

3

Học kỳ 10

15

 

Các môn bắt buộc

 

 

 

1

CI5027

Luận văn tốt nghiệp

9

Thesis

 

2

CI5013

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

3

Urban Infrastructure Engineering

3

Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)

 

 

 

3

CI4181

Lãnh đạo và khởi nghiệp

3

Leadership and Starup

 

4

CI4183

Lãnh đạo và quản lý dự án

3

Leadership and Management in Project

 

 CÁC TIN KHÁC

٠ Chuyên ngành Xây dựng dân dựng & Năng lượng (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Vật Liệu Tiên Tiến (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Polyme và Composite (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Hệ Thống Năng Lượng (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Hàng Không (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Cơ Điện Tử (21/01/2014)
٠ Phân ngành (16/01/2014)
٠ Chuyên ngành Viễn Thông (14/01/2014)
 
NHỮNG “CỰC PHẨM” GIÚP SINH VIÊN PFIEV CÓ THỂ CHUẨN BỊ HÀNH TRANG TIẾNG PHÁP CHO BẢN THÂN NGAY TỪ NĂM NHẤT ĐẠI HỌC
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K2021 [ĐỢT NHẬP HỌC 2]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP TỪ CÔNG TY MITEK 2021
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH PFIEV 2021 - ĐỢT NHẬP HỌC 1

Xem tiếp...

 
 
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV NGÀY 29/5/2021, TRỰC TUYẾN GOOGLE MEET
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV 2021
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV Năm 2020

Xem tiếp...

 
 
PLATINUM GLOBAL Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nói Tiếng Pháp
Trung tâm Kỹ thuật 3 (Quatest3) tuyển dụng
TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY PLATINUM GLOBAL
Tuyển dụng của Công ty AREVO

Xem tiếp...

 
 
THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TỪ THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND
Học bổng toàn phần, thạc sĩ ngành Micro-Nano, Nauy
Học bổng toàn phần, thạc sĩ ngành Micro-Nano, Nauy
Học bổng France Excellence 2021 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Xem tiếp...

 
 
Danh sách thi phân ngành 2020 theo phòng thi
Tra cứu điểm

Xem tiếp...