Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn

 

 

 
 

 
Civil Engineering - Building & Energy Efficiency
TOTAL ECTS: 320

Semester

No.

Code

Subjects        

ECTS

Hour

Total

Theory

Exercise

Lab

Project

1

1

004009

Military Training B

0

 

 

 

 

 

2

006711

Mathematics 1 (Theory)

8

135

75

60

 

 

3

003001

English 1

2

60

 

60

 

 

4

005005

Physical Training 1

0

30

8

 

22

 

5

610001

Human and Environment

2

45

30

15

 

 

6

007704

General Informatics

5

90

30

30

30

 

7

806703

Descriptive - Geometry

2

38

23

15

 

 

8

003701

French 1

5

75

75

 

 

 

9

CI1001

Introduction to Engineering

3

60

30

30

 

 

2

1

006712

Mathematics 2 (Theory)

7

150

60

90

 

 

2

003002

English 2

2

60

 

60

 

 

3

006718

Probabilities and Statistics

4

83

38

45

 

 

4

007706

Physics 1

6

113

53

45

15

 

5

806702

Technical Drawings

2

30

7

 

23

 

6

003702

French 2

5

75

75

 

 

 

7

005006

Physical Training 2

0

30

8

 

22

 

8

008001

Introduction to Vietnamese Law

2

45

45

 

 

 

3

1

003003

English 3

2

60

 

60

 

 

2

003703

French 3

5

75

75

 

 

 

3

601701

Chemistry

6

90

54

15

21

 

4

007705

Physics 2

6

108

78

12

18

 

5

006713

Mathematics 3

7

135

75

60

 

 

6

005011

Physical Training 3

0

30

8

 

22

 

7

001001

Basic Principles of Marxist-Leninist Ideology

5

105

70

35

 

 

4

1

402705

Electronics

3

57

15

24

18

 

2

007709

Thermodynamics and Fluid Mechanics

3

60

30

30

 

 

3

404709

Electrodynamics

4

75

45

15

15

 

4

007708

Wave Physics

4

69

36

18

15

 

5

201707

Solid Mechanics and Mechanical Waves

3

54

33

21

 

 

6

006719

Method of Calculus

3

53

30

23

 

 

7

003704

French 4

5

75

75

 

 

 

8

701702

Fundamentals of Management

4

60

55

5

 

 

9

003004

English 4

2

60

 

52

8

 

5

1

006714

Numerical Analysis and Optimization

2

30

24

6

 

 

2

406702

Complex Analysis

2

30

24

6

 

 

3

809704

Mechanics of Materials

5

75

45

20

10

 

4

812701

construction Materials

2.5

38

30

 

8

 

5

809705

Solid Mechanics

3

45

45

 

 

 

6

805701

Engineering Geology

3

45

15

16

14

 

7

802703

Heat Transfer

2.5

38

38

 

 

 

8

810701

Site Surveying

3

45

15

30

 

 

9

001004

Revolutionary Policies of The Vietnam Communist Party

3

60

45

15

 

 

10

003720

English 5

2

60

 

60

 

 

11

003727

French 5

3

45

45

 

 

 

6

1

809706

Methods of Structural Analysis

5

75

45

30

 

 

2

804708

Project of Structural Simulation and Testing

1

15

 

 

 

15.0

3

804701

Reinforced Concrete Structures 1

3

45

30

15

 

 

4

802704

Fluid Mechanics

3

45

45

 

 

 

5

802705

Fluid Mechanics Lab

1

15

 

 

15

 

6

805702

Hydraulics and Soil Mechanics

4

60

25

20

15

 

7

802706

Building Heat Transfer

2

30

30

 

 

 

8

001025

Ho Chi Minh Ideology

2

39

27

12

 

 

9

800751

Labor Internship

3

 

 

 

 

 

10

802707

Project on Building Heat Transfer

1

15

 

 

 

15.0

11

003721

English 6

2

60

 

60

 

 

12

003728

French 6

3

45

45

 

 

 

7

1

809708

Advanced Structural Analysis

4

60

30

30

 

 

2

804703

Reinforced Concrete Structures 2

3

45

25

20

 

 

3

802708

Hydraulics in Open Channel

3

45

45

 

 

 

4

813701

Urban Research and Pratice

4

60

30

30

 

 

5

805703

Geology Engineering Design

4

60

30

30

 

 

6

804702

Project of RC Slab Design

1

15

 

 

 

15.0

7

807701

Construction Project Management 1

2

30

30

 

 

 

8

800702

Data Analysis

3

45

23

22

 

 

9

800703

Decision Help

3

45

23

22

 

 

10

003722

English 7

2

60

 

60

 

 

11

003729

French 7

3

45

45

 

 

 

8

1

804705

Steel and Composite Structures

3

45

20

22

3

 

2

804707

Project of Steel Structures

1

15

 

 

 

15.0

3

807702

Construction Technology and on-site Management

4

60

30

30

 

 

4

807705

Project of Building Construction

1

15

 

 

 

15.0

5

808701

Hydrology

2

30

18

12

 

 

6

805704

Foundation Design

2

30

30

 

 

 

7

809709

Modelisation of Building Structures

2

30

30

 

 

 

8

804706

Design of Building Structures

2

30

30

 

 

 

9

802710

Building Physics Testing

1

15

 

 

15

 

10

813706

Architecture Design

3

45

30

15

 

 

11

800752

Technician Internship

5

 

 

 

 

 

12

003723

English 8

2

60

 

60

 

 

13

003730

French 8

3

45

45

 

 

 

9

1

813702

Space, Sound and Light

2

30

30

 

 

 

2

802711

Building and Energy

2

30

30

 

 

 

3

813703

High Quality Environment Design

2

30

30

 

 

 

4

403708

Renewable Energy

2.5

38

33

5

 

 

5

807703

Construction Project Management 2

2

30

30

 

 

 

6

802709

Air Conditioning

2

30

30

 

 

 

7

805705

Deep Excavation and Soil Improvement

2

30

30

 

 

 

8

813704

Urban Analysis

2

30

30

 

 

 

9

809710

Dynamics of Structures

3

45

45

 

 

 

10

800704

Electric and Water Engineering in Building

1

15

15

 

 

 

11

807704

Construction Economics

2

30

30

 

 

 

12

800709

Construction Law

1

15

15

 

 

 

13

007710

Acoustics in Civil Engineering

2

30

10

20

 

 

14

800706

Seminars

1.5

24

24

 

 

 

15

003724

English 9

2

60

 

60

 

 

16

003709

MIP

1

15

15

 

 

 

10

1

800707

Initial Project on Scientific Research and Development

10

150

 

 

 

 

2

800700

Thesis

20

300

 

 

 

 

 
ĐĂNG KÝ KÝ TÚC XÁ CỦA TÂN SINH VIÊN 2018
Lễ khai giảng và gặp gỡ tân sinh viên 2018
Thông báo về tuyển sinh ĐH 2018 - Chương trình PFIEV
MCA 2019

Xem tiếp...

 
 
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN PFIEV Năm 2019

Xem tiếp...

 
 
TUYỂN DỤNG CỦA RENESAS 10/2018
Công ty TNHH ESI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 2018
RENESAS ENGINEER RECRUITMENT 5/2018
RENESAS ENGINEER RECRUITMENT 2018

Xem tiếp...

 
 
Quỹ học bổng Kanden-SS
Học bổng Paris-Saclay
Học bổng tiến sỹ ngành “Civil and Environmental Engineering” tại the University of Brescia, Italy.
HỌC BỔNG THỰC TẬP NGHIÊN CỨU MITACS GLOBALINK 2016 TẠI CANADA

Xem tiếp...

 
 
Tra cứu điểm

Xem tiếp...